Монета 50 пенни. Финляндия, 1944 г.


Монета 50 пенни. Финляндия, 1944 г.     КП 8009

КП 8009